na pojazdach nasz produkt

Systemy Sterowania – CONSYS

Systemy sterowania – CONSYS jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjno - handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE na terenie Ukrainy, Rosji, Republiki Białorusi oraz Kazachstanu. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę do projektowania i produkcji, prawo własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas oraz niezbędne technologie i sprzęt zapewniające wytwarzanie wszelkiego rodzaju systemów sterowania na potrzeby montowni, jak i klientów indywidualnych. Nasze produkty to mechaniczne i elektroniczne systemy sterowania różnego rodzaju mechanizmami wykonawczymi pojazdów lub maszyn stacjonarnych.

Linki zdalnego sterowania

Linki sterujące: Linki zdalnego sterowania można podzielić według ich przeznaczenia na: ciągnące i pchnąco-ciągnące. Wg przenoszenia napędu: linki serii 3, serii 4, serii 6, serii 8 (maksymalne obciążenie). Wg warunków pracy: w normalnych warunkach, w wykonaniu morskim, do pracy w warunkach podwyższonej temperatury.

Linki precyzyjne Flexball

Linki sterowania precyzyjne, Flexball: Szczególny rodzaj linek sterujących: wewnątrz zewnętrznej osłony linki znajduje się liniowe łożysko pozwalające przenieść napęd o dużo większy niż w tradycyjnych linkach sterujących, przy czym całkowicie bez utraty biegu i sprawności prawie 100%. Technologia Flexball.

Armatura łącząca dla linek

Armatura łącząca dla linek: Wiele rodzajów przymocowania linek do mechanizmów wykonawczych lub sterujących: różnego rodzaju łącza ruchome i nieruchome, głowice tłumiące (przeguby kulowe, zatrzaski itp.)

Dźwignie, manetki, manipulatory drążkowe

Synchronizatory opory, manetki i manipulatory drążkowe: Sterownikami mechanizmów linek sterujących są różnego typu dźwignie, manetki oraz inne węzły. Na przykład, do sterowania linkami zmiany biegów niezbędny jest synchronizator opory (selektor), do sterowania automatyczną skrzynią biegów – manetka, do sterowania hydrauliką są niezbędne manipulatory drążkowe.

Mechaniczne pedały sterowania

Pedały podłogowe i podwieszane: Dużo mechanizmów pojazdów są sterowane nogą kierowcy: sterowanie obrotami silnika (silnik o spalaniu wewnętrznym, silnik hydrauliczny, prądnica prądu stałego), sterowanie układem hydraulicznym, np. wiadrem koparki i wiele in. W tym celu są stosowane mechaniczne pedały połączone z linką sterującą

Elektroniczne pedały sterowania

Elektroniczne pedały sterowania: CONSYS oferuje pedały elektroniczne z czujnikami Halla – w ich konstrukcji nie ma zacierających się części (jak u pedałach z potencjometrem), co zapewnia ich długi okres eksploatacji. Wymogi ekologiczne «EURO-2», «EURO-3» … «EURO-6» dyktują użycie pedałów elektronicznych w różnych pojazdach.

elektroniczne i mechaniczne systemy sterowania do wszystkich rodzajów techniki

aktualny katalog produktów i zastosowanie linek w technice drogowej

katalog produktów stosowanie

ISO 9001 «Systemy Sterowania — ConSys» oferuje produkty, które spełniają standardy jakości ISO 9001. «Systemy Sterowania — ConSys» oferuje produkty, które spełniają standardy jakości ISO 9001. Wszystkie elementy systemów sterowania, które oferujemy Państwu (linki zdalnego sterowania, pedały, manipulatory drążkowe, synchronizatory opory (selektory), manetki) spełniają najostrzejsze wymagania norm ISO 9001 i QS 9000. Poza tym, z dumą zawiadamiamy, że weryfikację zgodności naszych produktów z normami jakości przeprowadzili renomowane organizacje, nasi pracownicy otrzymali od nich niezbędne certyfikaty. Firma «Systemy Sterowania — ConSys» jako oficjalna jednostka produkcyjna angielskiej firmy «Orscheln Europe» już od kilku lat utrzymuje stosunki handlowe z wiodącymi firmami samochodowymi Rosji, Ukrainy i Białorusi. Warunkiem tych stosunków handlowych jest posiadanie certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy QS-9000, która zawiera dodatkowe wymogi, specyficzne dla branży motoryzacyjnej.

kluczowe firmy - użytkownicy naszych produktów