O nas

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

 

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna, sprzęt wojskowy.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna, sprzęt wojskowy.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna, sprzęt wojskowy.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna, sprzęt wojskowy.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna, sprzęt wojskowy.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna, sprzęt wojskowy.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna, sprzęt wojskowy.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Przedsiębiorstwo „Systemy sterowania – CONSYS” jest oficjalnym przedstawicielem produkcyjnym i handlowym angielskiej firmy ORSCHELN EUROPE. Mamy wykwalifikowany personel do projektowania i produkcji systemów sterowania pojazdów, posiadamy prawa własności intelektualnej do produktów wytwarzanych przez nas, jak i pełny zestaw niezbędnych technologii i urządzeń, zapewniających możliwość seryjnej oraz indywidualnej produkcji różnych systemów sterowania dla potrzeb jako montowni, tak i osób fizycznych.

Konsumetami naszych produktów są różne pojazdy, konstrukcje budowlane, obrabiarki, medycyna.

TRANSPORT NAZIEMNY: ciężarówki, autobusy, ciągniki, kombajny, transport kolejowy, metro, maszyny drogowe, sprzęt wiertniczy, inżynieria komunalna.

TRANSPORT WODNY: statki, jachty, kutry, łodzie motorowe, skutery.

TRANSPORT LOTNICZKI: samoloty, helikoptery, amfibie.

Nasze długoterminowe relacje produkcyjne z przedsiębiorstwami z Europy, Ameryki i Azji pozwalają spełnić zlecenia Państwa w przypadku, gdy nie produkujemy to samodzielnie.

Nasze patenty:

Ukraina — Rosja — Białoruś

УкраинаУкраинаРоссияБеларусьБеларусь

Nasze osiągnięcia:

Zgodnie z wynikami 2013 roku przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” znalazło się w kategorii „AA” wśród przedsiębiorstw zgodnie z NACE 29.32.1 (Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa). «Liga Lepszych» wręcza order „Lider Gospodarki”.
Eksporter 2013 na Ukrainie Na podstawie naukowo uzasadnionej statystyki metodologii ważonego rankingu przedsiębiorstw ukraińskich przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS” jest wyróżnione wśród eksporterów Ukrainy w sumie 4 wskaźników handlu zagranicznego.
Zwycięzca etapu regionalnego ogólnoukraińskiego konkursu z jakości produkcji (towary, prace, usługi) „100 najlepszych produktów na Ukrainie – 2008”, Sp. z o.o.przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – CONSYS”
Eksporter roku w TOP-10 UKTZDG (ukraińskiego klasyfikatora towarów dla zagranicznej działalności gospodarczej)
LIGA LEPSZYCH Międzynarodowy Ranking Gospodarczy Zgodnie z oficjalnymi danymi Państwowego Departamentu Statystyki Ukrainy i zgodnie z EUROPEAN STANDART RATING (Europejskim Standardem Oceniającym) przeprowadzono ranking dynamiki wskaźników gospodarczych wśród 350 000 podmiotów gospodarczych Ukrainy. Od 2010 r. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» uzyskało przewagę nad konkurentami i zajęło «2»  miejsce w rankingu «Dynamika rozwoju przedsiębiorstwa zgodnie z kryteriami według profilu NACE №34.30.0» – «Produkcja węzłów, części i narzędzi dla samochodów i silników».
NARODOWY BIZNES-RANKING Według nadanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» do Departamentu Statystyki Ukrainy, państwo określiło firmę jako «Lidera branży 2011».
Przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajęło «36» miejsce na Ukrainie wśród przedsiębiorstw w kierunku «Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa» (NACE 29.32.1).
KOMITET ROZWOJU GOSPODARCZEGO Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Statystyki Ukrainy, Sp. z o.o. przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS»  w ostatnich latach wielokrotnie zajmowało jedną z wiodących pozycji w rankingach gospodarczych w swojej głównej działalności, która wykazała swoją stabilność, wysoki poziom wskaźników gospodarczych, kompetencję w organizacji procesu pracy.  
Eksporter roku na Ukrainie Ten wysoki status potwierdza osobiste osiągnięcia zawodowe oraz wiodące pozycje przedsiębiorstwa «Systemy Sterowania – CONSYS» na rynku ukraińskim. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo «Systemy Sterowania – CONSYS» zajmuje czołowe pozycje w kilku grupach produktowych.

Sprawdzaj cenę, prosimy o kontakt:

aktualny katalog produktów i zastosowanie linek w technice drogowej

katalog produktów stosowanie