Sterowanie skrzynią biegów samochodu, automatyczną skrzynią biegów GMF

Przedsiębiorstwo „Systemy Sterowania – Consys” jest w stanie zapewnić Państwu mechanizmy sterowania skrzynią biegów samochodu, automatyczną skrzynią biegów (GMF) o dowolnej konfiguracji. Obecnie istnieje mnóstwo wariantów transmisji, lecz zwykłe mechaniczne („ręczne”) skrzyni biegów są nadal dość popularne.

Tradycyjny mechanizm sterowania skrzynią biegów samochodu wykorzystuje system dźwigni, lecz bardziej nowoczesnym jest mechanizm linowy (rys.1), używany w autobusach, gdzie skrzynia biegów i silnik znajdują się w części tylnej, lub w ciężarówkach, w których kabina kierowcy odrzuca się w celu uzyskania dostępu do silnika i skrzyni biegów.

Taki mechanizm składa się z synchronizatora opory (rys.2), linków zdalnego sterowania (wyboru biegów lub zmiany biegów) oraz rozmaitych końcówek (zawiadów) dla wzmocnienia linków (rys.3). Synchronizator opory może być również nazywany łączem lub selektorem, i powinien być poziomym, pionowym i pochylonym.

Z reguły, sterowanie odbywa się ręcznie. Kierowca pojazdu wyznacza pozycję mechanizmu dźwigni sterującej w położenie, odpowiadające danemu biegu. W położeniu neutralnym (pośrednim) (transmisja nie włączona) dźwignia ma wystarczającą zdolność do przemieszczania w kierunku poprzecznym. Jednocześnie istnieje możliwość wyboru, tj jaki z biegów potrzeba włączyć. Włączenie biega dzieje się przez podłużny ruch dźwigni do tyłu lub do przodu.

Należy zauważyć, że linki wyboru i zmiany przekazań różnią się konstruktywnie od siebie i nie są wymiennymi.

механизм управления КПП

Rys.1. Napęd linowy mechanizmu zmiany biegów

Napęd linowy mechanizmu zmiany biegów (rys.1) składa się z synchronizatora opory (mechanizmu przełączającego) – 1 i linków zdalnego sterowania (wyboru – 2 i przełączania – 3). W zależności od konstrukcji skrzyni biegów samochodu napęd może również zawierać translatory i trakcje reaktywne – 6. Obecność różnych sposobów mocowania linków – 8, a także duża różnorodność końcówek – 9 umożliwia wykorzystanie nepędu linowego dla skrzyń biegów wszelkich konstrukcji. Na życienie zleceniodawcy napęd linowy może być dodatkowo wyposażony linkiem hamulca postowojego.

Общая конструкция мастер-опоры

Rys. 2. Konstrukcja ogólna synchronizatora opory

Link zdalnego sterowania (rys.3) jest przeznaczony do mechanicznego przekazania energii ruchu (siły przesunięcia). Bezpośrednio właśnie rdzeń linku przekazuje siły, a osłona służy jako prowadnica rdzenia oraz jego ochroną. W zależności od wymaganej przekazywanej siły i przebiegu linku z katalogu „Consys” wybiera się link odpowiedniej serii (3, 4, 6, 8), a także wybierają się inne niezbędne cechy charakterystyczne (gabarytne, temperaturne itd).

Standardowymi dla każdego linku są uszczelnienia o wysokiej jakości. Uniemożliwiając trafienie do linku wilgoci i zanieczyszczeń, pozwalają polepszyć charakterystyki i wydajność linku we wszystkich reżimach temperaturowych. Wkładki dla pręcika i rurki (uszczelnianie rurki i pierśnia rdzenia na pręcie) wykonane są ze specjalnego polimeru i służą dla uszczelniania i zapobiegania kontaktu metali między pręcikiem a rurką.

consys push-pull cable

Rys.3. Konstrukcja ogólna linku sterowania

Jak wspomniano powyżej, konstrukcje synchronizatora opory mogą być różne. Poniżej podano: synchronizator opory poziomy (rys.4a); synchronizator opory pionowy (rys.4b).

мастер-опора (вариант)

Rys.4a. Synchronizator opory (wariant poziomy)

 

 

мастер-опора (вариант)

Rys.4b. Synchronizator opory (wariant pionowy)

Sterowanie automatyczną skrzynią biegów spełnia się za pomocą manetki (lub, jak jej jeszcze nazywają, selektora, łącza) i linku zdalnego sterowania („ciągnij-pchnij” / „push-pull”). Nięzbędny tryb pracy automatycznej skrzyni biegów jest wybierany za pomocą manetki. Przy czym przesuwanie uchwytu manetki do żądanego położenia za pośrednictwem linku zdalnego sterowania zmienia położenie odpowiedniej dźwigni na samej automatycznej skrzyni biegów. Zaletą tego systemu sterowania jest możliwość umieścić manetkę (organ kierowania) w wymaganym dla kierowcy lub operatora miejscu, a za pomocą linku zdalnego sterowania ustawić niezbędną trasę do automatycznej skrzyni biegów, w jakiejkolwiek części pojazdu ona nie była.

Управление АКПП

Rys.5. Sterowanie mechaniczne automatyczną skrzynią biegów


 

Sprawdzaj cenę, prosimy o kontakt:

aktualny katalog produktów i zastosowanie linek w technice drogowej

katalog produktów stosowanie