“ВИБІР КРАЇНИ” 2021

Повідомляємо, що за даними Держстату України були підведені підсумки роботи підприємств. Консис, ВКП, ТОВ, яке увійшло в номінацію…

на цій техніці наші вироби

Договір публічної оферти

Нижченаведений текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою www.consys.com.ua, іменованим надалі «Інтернет-магазин» та користувачем послуг Інтернет-магазину, іменований в подальшому «Покупець», і визначає умови придбання товарів через сайт інтернет-магазину.

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є договором публічної оферти (у відповідності зі ст. ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього Договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

 

2. Терміни та визначення

2.1. «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені в Інтернет-магазині.

2.2. «Інтернет-магазин» в особі ВКП “Системи управління – Консис”, засноване у відповідності із Законодавством України, код ЄДРПОУ 31765778, оперує сайтом, розміщеним у мережі Інтернет за адресою www.consys.com.ua

2.3. «Товар» – опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів.

2.4. «Покупець» – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримує інформацію від Інтернет-магазину, розміщує замовлення та купує Товари, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа/фізична особа-підприємець.

2.5. «Замовлення» – оформлена та розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на придбання і доставку від його імені і за його дорученням Товарів.

2.6. «Сайт» – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою www.consys.com.ua і що містить всі ознаки публічної оферти з продажу Товарів.

 

3. Предмет Договору

 • 3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.
 • 3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:
  • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
  • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
  • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
  • обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

 

4. Порядок оформлення замовлення

 • 4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через «форму кошика», або, оформивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Інтернет-магазину.
 • 4.2. Термін формування замовлення протягом одного робочого дня з моменту оформлення заявки. У разі, якщо замовлення оформлене у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого робочого дня після вихідного.

 

5. Порядок оплати замовлення

 • 5.1. Покупець оплачує Замовлення за допомогою сервісів, передбачених магазином. Детальніше про способи оплати тут
 • 5.2. Спосіб оплати обирається покупцем при виборі товару та може бути узгоджений з представником Інтернет-магазину.

 

6. Строк, вартість та умови доставки замовлення

 • 6.1. Загальний термін доставки товару складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки. Термін обробки замовлення – від одного робочого дня до двох. Способи доставки детально описані в розділі сайту “Інформація про доставку”. Термін доставки залежить від адреси населеного пункту та обраного способу доставки. Датальніше про доставку тут
 •  6.2. При замовленні оптових партій, терміни і методи доставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.
 • 6.3. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

 

7. Права та обов’язки сторін

 • 7.1. Продавець зобов’язаний:
  • виконувати умови цього Договору;
  • виконувати замовлення Покупця у разі здійснення оплати від останнього;
  • передати Покупцеві товар у відповідності з обраним зразком в Інтернет-магазині, оформленим замовленням та умовами цього Договору.
  • перевірити якісні і кількісні характеристики товару під час його упаковки на складі Продавця.
 • 7.2. Продавець має право:
  • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
 • 7.3. Покупець зобов’язаний:
  • своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору.
 • 7.4. Покупець має право:
  • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
  • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
  • виконати повернення товару на умовах зазначених тут

 

8. Відповідальність сторін

 • 8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
 • 8.2. Продавець не несе відповідальності за:
  • невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від фото на відповідній сторінці магазину;
  • зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
  • затримки та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставку товару), які відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю;
  • протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
  • зпередачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логін та пароль третім особам.
 • 8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувало інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним засадам моральності.
 • 8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.
 • 8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

9. Інші умови

 • 9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір за умови попередньої публікації його на сайті www.consys.com.ua
 • 9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
 • 9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцеві свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «ПРО захист персональних даних».
 • 9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти) і є фактичною датою укладення Договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем.
 • 9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
 • 9.6. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

 

10. Термін дії Договору

 • 10.1. Цей Договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем 100% попередньої оплати (акцепту) замовлення і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
 • 10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів (за виключенням оплати послуги доставки) на картковий рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві.
 • 10.3. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

Реквізити Продавця:

ТзОВ – ВКП “Системи управління – КОНСИС”
ІПН 317657717160
Код ЄДРПОУ 31765778
IBAN UA43 3223 1300 0002 6000 0000 1419 0
МФО 322313

Адреса:

вул. Чорновола, 44/70
33000, Рівне
Україна

відділ продажу:
тел/факс : +38 (0362) 623244

Графік роботи:
Пн-Пт: з 10:00 до 18:00
Вихідні: субота, неділя

e-mail :

Дізнайтеся ціну, зв'яжіться з нами:

актуальний каталог продукції і застосовність тросів на дорожній техніці

каталог виробів застосовність